ایستگاه زبان

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

زبان‌آموزان تمام سطوح در دستور زبان اشتباه می‌کنند که اصلا جای تعجب نیست. سیستم زبان انگلیسی و فارسی بسیار متفاوت است. اشتباهات در بین همه رایج است و ادامه دادن به آنها به طور مکرر ممکن است بدون نگاه کردن به یک عادت تبدیل شود. از این اشتباهات و تلاش اجتناب کنید. هدف مقاله برجسته کردن اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی برای اجتناب از آن است، چه هنگام نوشتن یا صحبت کردن، که به طور طبیعی بر بهبود مهارت‌های زبانی تاثیرگذار است.

فراموش نکنید یادگیری یک زبان جدید به زمان نیاز دارد. برای رسیدن به مکالمه روان، ممکن است تمرین شما چند سال طول بکشد. در این میان، اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی اجتناب ناپذیر است. با این حال، بسیاری از مردم احساس خجالتی بودن و حتی ترس هنگام صحبت کردن به یک زبان جدید دارند.

راه حل این است که با دقت تمرین کنید. خواندن، نوشتن و صحبت کردن برای جلوگیری از شکست ارتباط بسیار مهم هستند. امروز ما بر روی رایج ترین اشتباهات گرامری در زبان انگلیسی تمرکز خواهیم کرد.

 

چگونه از اشتباه در زبان انگلیسی جلوگیری کنیم؟

توصیه خاصی برای جلوگیری از اشتباهات گرامری در زبان انگلیسی به طور کلی وجود ندارد. اما می‌توان برخی از موقعیت‌های رایج را که در آینده باید از آنها اجتناب کرد برجسته کرد. به عبارت دیگر، تمرین روزانه انگلیسی تنها راه رهایی از اشتباهات مکرر است.

اگر می‌خواهید از اشتباهات گرامری در زبان انگلیسی جلوگیری کنید، این نکات اساسی را دنبال کنید:

  • به صورت منظم تمرین کنید.
  • هر روز یک متن را به زبان انگلیسی بنویسید، حتی اگر کوتاه باشد.
  • سریال‌ها و فیلم‌های زبان اصلی را با زیرنویس انگلیسی تماشا کنید.
  • به طور منظم به زبان انگلیسی بخوانید، حتی اگر به کمک یک فرهنگ لغت نیاز دارید.
  • با یک دوست به زبان انگلیسی چت کنید، با استفاده از آن می‌توانید بدون ترس از اشتباه صحبت کنید.

آموزش صحیح، درست و بدون اشتباهات رایج حاصل تجزیه و تحلیل و توجه به جزئیات کوچک است. بنابراین شما باید به کوچکترین جزئیات مربوط به گرامر انگلیسی، آگاهی از معنای دقیق کلمات انگلیسی و همچنین واژگان جدید و نحوه استفاده صحیح از آنها با حروف اضافه و غیره وسواس داشته باشید. همچنین باید در تصحیح اشتباهات خود کوشا باشید!

خوشبختانه، بسیاری از زبان آموزان انگلیسی وجود دارند که مشتاق یادگیری زبان انگلیسی به روش صحیح هستند. برای یادگیری صحیح و اصولی گرامر توصیه می‌کنیم کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی را حتما مطالع کنید.

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی چیست؟

اشتباه رایج گرامری ۱

اشتباهات رایج گرامری

هنگام صحبت در مورد اینکه چند وقت یکبار اتفاقی می‌افتد، از Present Simple استفاده کنید.

He sometimes goes to the theatre at the weekend.

او گاهی اوقات آخر هفته به تئاتر می‌رود.

وقتی در مورد عادت‌های آزاردهنده صحبت می‌کنید، از قید always و زمان حال استمراری (Present Continuous) استفاده کنید. در این جملات always به “طور مداوم” ترجمه می‌شود.

He’s always listening to music on his earbuds. You have to shout to attract his attention.

او به طور مداوم با هدفون به موسیقی گوش می‌دهد. برای جلب توجه او باید فریاد بزنی.

اشتباه رایج گرامری ۲

اشتباهات رایج گرامری

وقتی در مورد موقعیت‌های موقت صحبت می‌کنید، از Present Continuous استفاده کنید.

I usually work from home, but today I’m filling in for my colleague in the office.

من معمولاً در خانه کار می‌کنم، اما امروز جایگزین یکی از همکارانم در دفتر هستم.

اشتباه رایج گرامری ۳

اشتباهات رایج گرامری

هنگام صحبت در مورد تغییرات و روندها، از Present Continuous استفاده کنید. رایج‌ترین افعال برای چنین مواردی:  to get, to become, to change, to improve, to start, to begin, to increase, to rise, to fall, to grow.

It’s getting harder to find high-quality clothes.

پیدا کردن لباس‌های باکیفیت سخت‌تر می‌شود.

اگر آنچه امروز اتفاق می‌افتد را با قبل مقایسه می‌کنید، از Present Simple استفاده کنید. چنین جملاتی حاوی کلمات nowadays (این روزها)، today (امروز) یا these days (این روزها) است.

People start families rather late these days.

مردم این روزها نسبتا دیر تشکیل خانواده می‌دهند.

اشتباه رایج گرامری ۴

اشتباهات رایج گرامری

افعال حالت در زمان‌های پیوسته استفاده نمی‌شود: to like (دوست داشتن)، to want (خواستن)، to need (نیاز)، to prefer (ترجیح دادن)، to know (دانستن)، to realize (تحقق)، to understand (فهمیدن)، to believe (باور کردن)، to suppose (گمان کردن)، to remember (به یاد آوردن)، to mean (معنی داشتن)، to belong (تعلق داشتن)، to fit (مناسب بودن)، to contain (شامل شدن)، to seem (به نظر رسیدن)، to insist (اصرار کردن)، to agree (موافقت کردن)، to matter (اهمیت داشتن)، to intend (قصد داشتن) و افعال دیگر.

I think that’s a brilliant idea!

من فکر می‌کنم این یک ایده عالی است!

I’m thinking of taking a course on web design.

من به گذراندن دوره‌ای در زمینه طراحی وب فکر می‌کنم.

اشتباه رایج گرامری ۵

اشتباهات رایج گرامری

افعال ادراک حسی to see (دیدن)، to hear (شنیدن)، to smell (بویدن)، to taste (چشیدن) نیز در Present Continuous استفاده نمی‌شود، حتی اگر در مورد لحظه حال صحبت کنیم. از Present Simple یا فعل مودال can استفاده کنید.

I don’t like how fish smells, so I usually eat meat.

من بوی ماهی را دوست ندارم، بنابراین معمولاً گوشت می‌خورم.

I can hear a strange noise.

صدای عجیبی می‌شنوم.

اشتباه رایج گرامری ۶

اشتباهات رایج گرامری

اگر رویدادی طبق برنامه اتفاق می افتد، از Present Simple به جای Future Simple استفاده کنید.

My flight leaves at midnight, so I have plenty of time.

پرواز من نیمه شب انجام می‌شود ، بنابراین زمان زیادی دارم.

اشتباه رایج گرامری ۷

اشتباهات رایج گرامری

وقتی در مورد چیزی برنامه ریزی شده صحبت می‌کنید، از Present Continuous به جای Present Simple یا Future Simple استفاده کنید.

I’m seeing my friends at the cinema tomorrow.

من فردا دوستانم را در سینما می‌بینم.

اشتباه رایج گرامری ۸

اشتباهات رایج گرامری

اگر بر اساس چیزهایی که می‌دانید یا می‌بینید، آینده را پیش بینی می‌کنید، به جای to be going to، از Present Continuous استفاده کنید.

I’m seeing my friends at the cinema tomorrow.

به آسمان نگاه کن. به زودی بارون قطع میشه.

اشتباه رایج گرامری ۹

اشتباهات رایج گرامری

وقتی تصمیمات خود به خودی می‌گیرید. پیشنهاد، قول یا تهدید، به جای Future Simple از to be going to استفاده کنید.

Oh, are you going to a party? I’ll join you!

اوه، میری مهمونی؟ منم به شما ملحق خواهم شد !

اشتباه رایج گرامری ۱۰

اشتباهات رایج گرامری

از Future Simple بعد از حروف ربط زمانی when, after, before, until, while, as soon as, unless, in case استفاده نکنید.

I’ll let you know as soon as I finish my work.

به محض اینکه کارم تموم شد بهت خبر میدم.

Future Simple فقط در سوالات زمانی مربوط به when یا رویداد استفاده می‌شود.

When will I see you again?

کی دوباره میبینمت؟

اشتباه رایج گرامری ۱۱

اشتباهات رایج گرامری

وقتی می‌گویید چه زمانی اتفاقی می‌افتد، از Present Perfect به جای Present Simple استفاده کنید.

This is the first time I’ve tasted real crab.

این اولین بار است که طعم خرچنگ واقعی را می‌چشم.

اشتباه رایج گرامری ۱۲

اشتباهات رایج گرامری

وقتی در مورد چیزی صحبت می‌کنید که در گذشته شروع شده و تا به امروز ادامه دارد، به جای Present Simple از Present Perfect استفاده کنید. مدت زمان با حروف ربط for و since و همچنین ساخت و سازها با all نشان داده می‌شود.

I’ve been in London since last week.

من از هفته گذشته در لندن بودم.

اشتباه رایج گرامری ۱۳

اشتباهات رایج گرامری

هنگامی که در مورد نتایجی که تاکنون به دست آورده‌اید صحبت می‌کنید، از Present Perfect به جای Present Perfect Continuous استفاده کنید.

He has written three bestsellers so far.

او تاکنون سه کتاب پرفروش نوشته است.

اشتباه رایج گرامری ۱۴

اشتباهات رایج گرامری

اگر می‌خواهید بر مدت زمان کاری که در گذشته شروع شده و هنوز کامل نشده است تأکید کنید، از Present Perfect Continuous به جای Present Perfect استفاده کنید.

He has written three bestsellers so far.

من در تمام زندگی‌ام انگلیسی تدریس می‌کردم.

اشتباه رایج گرامری ۱۵

اشتباهات رایج گرامری

اگر در مورد موقعیتی صحبت می‌کنید که در گذشته اتفاق افتاده است اما مربوط به زمان حال است، از Present Perfect به جای Past Simple استفاده کنید.

I haven’t got used to getting up at 7 a.m. yet. It’s still hard.

من هنوز عادت ندارم ساعت ۷ صبح بیدار شوم. هنوز هم سخت است.

I’ve already seen this film, but I don’t mind watching it again.

من قبلاً این فیلم را دیده‌ام ، اما بدم نمی‌آید دوباره آن را ببینم.

اشتباه رایج گرامری ۱۶

اشتباهات رایج گرامری

اگر عمل در یک دوره زمانی انجام شد و به پایان رسید، از Past Simple به جای Present Perfect یا Present Perfect Continuous استفاده کنید.

I worked for two months and then took a vacation.

دو ماه کار کردم و بعد مرخصی گرفتم.

اشتباه رایج گرامری ۱۷

اشتباهات رایج گرامری

Since در جملات Past Simple استفاده نمی‌شود، فقط در Present Perfect و Present Perfect Continuous استفاده می‌شود.

Ali hasn’t won the tournament since last year.

علی از پارسال برنده مسابقات نشده است.

I’ve been trying to solve this problem since last month.

من از ماه گذشته سعی کردم این مشکل را حل کنم.

اشتباه رایج گرامری ۱۸

اشتباهات رایج گرامری

هنگام صحبت در مورد عادات یا اقدامات تکراری در گذشته از Past Continuous استفاده نکنید. باید از Past Simple استفاذه کنید.

I attended art classes at university.

در کلاس‌های هنر دانشگاه شرکت کردم.

اشتباه رایج گرامری ۱۹

اشتباهات رایج گرامری

هنگامی که یک رویداد طولانی با یک اقدام کوتاه و کامل قطع می‌شود، از Past Continuous و Past Simple استفاده کنید.

I was talking to the boss, when my wife called me.

داشتم با رئیس صحبت می‌کردم که همسرم با من تماس گرفت.

اشتباه رایج گرامری ۲۰

اشتباهات رایج گرامری

اگر در مورد تجربه خود یا اتفاقی که در مقطعی در گذشته رخ داده صحبت می‌کنید، به جای Present Perfect از Past Perfect استفاده کنید.

Yesterday he suggested watching the latest Disney film, but I had already seen it.

دیروز او پیشنهاد تماشای آخرین فیلم دیزنی را داد، اما من قبلا آن را دیده بودم.

اشتباه رایج گرامری ۲۱

اشتباهات رایج گرامری

اگر در گذشته یک رویداد قبل از دیگری اتفاق افتاده باشد، اولین رویداد در Past Perfect و رویداد بعدی در Past Simple قرار می‌گیرد.

They discovered that someone had stolen all their money.

آنها متوجه شدند که شخصی تمام پول‌شان را دزدیده است.

اشتباه رایج گرامری ۲۲

اشتباهات رایج گرامری

اگر اقدامات در گذشته به دنبال یکدیگر هستند، از Past Simple استفاده کنید.

When I came home, we had lunch together.

وقتی اومدم خونه با هم ناهار خوردیم.

اشتباه رایج گرامری ۲۳

اشتباهات رایج گرامری

در جملات شرطی نوع اول، بعد از if، از Future Simple استفاده نکنید، از زمان حال استفاده کنید. Present Simple، Present Continuous یا Present Perfect.

If I ask my boss for a pay rise, he’ll fire me!

اگر از رئیسم افزایش حقوق بخواهم، من را اخراج می‌کند!

If I’m not answering your call, it means that I don’t want to talk.

اگر به تماس شما پاسخ ندهم، به این معنی است که نمی‌خواهم صحبت کنم.

اشتباه رایج گرامری ۲۴

اشتباهات رایج گرامری

در جملات شرطی نوع دوم، بعد از if، از Past Simple استفاده می‌شود، نه از would. از Would یا could در قسمت دوم استفاده می‌شود.

If he earned more money, he would buy a new car.

اگر پول بیشتری به دست می‌آورد ، ماشین نو می‌خرید.

اشتباه رایج گرامری ۲۵

اشتباهات رایج گرامری

در نوع سوم جمله شرطی، بعد از if، از Past Perfect به جای Past Simple استفاده کنید.

If I hadn’t prepared for the test last week, I would have failed.

اگر هفته گذشته برای آزمون آماده نشده بودم، در آن مردود می‌شدم.

اشتباه رایج گرامری ۲۶

اشتباهات رایج گرامری

هنگام صحبت در مورد آنچه که می‌خواهید در حال یا گذشته با استفاده از I wish بیان کنید، از Past Simple یا Past Perfect به جای زمان حال استفاده کنید.

I wish I knew how to fix my laptop.

کاش می‌دانستم چگونه لپ تاپم را تعمیر کنم.

I wish I had answered his call yesterday.

کاش دیروز جواب تماسش را می‌دادم.

شناسایی اشتباهات مکرر

هنگامی که شروع به یادگیری زبان انگلیسی می‌کنید، ممکن است اشتباهات رایجی مرتکب شوید که به راحتی می‌توان از آنها اجتناب کرد. یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که زبان آموزان اولیه مرتکب می‌شوند، استفاده نادرست از افعال بی قاعده زبان انگلیسی است. به جای به خاطر سپردن تمام اشکال مختلف یک فعل، پرکاربردترین شکل‌های این افعال را می‌توان حفظ کرد. توجه به ریشه حروف و ضمایر اصلی نیز ضروری است. این برای جلوگیری از اشتباهات مربوط به املا و تلفظ نادرست است. استفاده از It’s به جای It نیز یک اشتباه رایج برای اجتناب است. اگر این خطاها در زبان انگلیسی شما رخ می‌دهد، چرا اکنون از آنها اجتناب نکنید؟ از نکات این مقاله برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی و جلوگیری از اشتباهات رایج استفاده کنید.

نکاتی برای جلوگیری از اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

برای جلوگیری از اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی، می‌توانید چند نکته مهم را رعایت کنید. ابتدا باید به املای خود دقت کنید و کلمات و جملات موجود در متون و مکالمات خود را بررسی کنید. در مرحله دوم، شما باید اسامی غیرقابل شمارش را شناسایی کنید و نحوه استفاده صحیح از آنها را یاد بگیرید. همچنین باید از عجله برای رسیدن به نتایج در نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی برای جلوگیری از اشتباه اجتناب کنید. علاوه بر این، تمرینات گوش دادن را می‌توان انجام داد و تلفظ انگلیسی را بهبود بخشید، خطاهای رایج را شناسایی کرد و از آنها در هنگام مکالمه اجتناب کرد. باید به خاطر داشت که با تمرین مداوم و با تلاش برای بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی می‌توان از اشتباهات جلوگیری کرد.

اگر می‌خواهید مهارت‌های زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید، باید روی گسترش منابع یادگیری خود کار کنید. می‌توانید با دانلود آموزش زبان با سریال فرندز، ثبت‌نام در دوره‌های آموزش آنلاین زبان، و تماشای فیلم‌ها و سریال‌های انگلیسی با زیرنویس برای کمک به درک آنچه گفته می‌شود، شروع کنید. همچنین تمرین منظم انگلیسی را توصیه می‌کنیم، چه از طریق گوش دادن و صحبت کردن با دوستان بومی‌زبان خود یا نوشتن مکرر. از اشتباه کردن خجالت نکشید، یادگیری نیاز به صبر و تمرین مداوم دارد. همچنین باید روی بهبود مهارت‌های تلفظ و یادگیری صحیح قوانین خواندن و نوشتن تمرکز کنید. با ادامه تمرین و تنوع بخشیدن به منابع یادگیری خود، قطعا می‌توانید مهارت‌های انگلیسی خود را بهبود بخشیده و بر اشتباهات رایج گرامری غلبه کنید.

سخن پایانی

ما به نتیجه این تحقیق رسیدیم و بر اهمیت پرهیز از اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی تاکید کردیم، با هم یاد گرفتیم که اشتباه کردن شرم ندارد، اما آنچه مهم است پرهیز از اشتباهات مکرر است و این مستلزم منظم بودن است. و تمرین مستمر زبان انگلیسی و استفاده صحیح از اسامی غیرقابل شمارش و اجتناب از اشتباهات املایی را آموختیم. همچنین یاد گرفتیم که باید از عجله در نتیجه گیری در نوشتن و مکالمه انگلیسی خودداری کنیم. اگر می‌خواهید مهارت‌های انگلیسی خود را بهبود بخشید، مهم است که روی اجتناب از اشتباهات رایج و یادگیری استفاده صحیح از زبان کار کنید. بنابراین، توصیه می‌کنیم برای بهبود مهارت‌های انگلیسی خود به کار، آموزش و توسعه ادامه دهید.

امیدواریم این مقاله به شما کمک کرده باشد که از اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی جلوگیری کنید. اگر سؤال یا نظری دارید، لطفاً مستقیماً در بخش نظرات بیان کنید. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود با ما هستیم. با تشکر از شما برای خواندن این مقاله!

۵/۵ - (۲۶ امتیاز)

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد